دانلود رایگان کتابهای کامپیوتری Free Ebooks Download


دانلود کتاب های دانشگاهی - جزوات کنکور - مجلات الکترونیک- آزمون کارشناسی ارشد و دکترا - نمونه سوالات کنکور سراسری و آزاد و پیام نور - مقالات و پایان نامه های دانشگاهی - دانلود نرم افزار کاربردی

 


نویسنده : Admin ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٧

Fundamentals of database systems

 

International Version
5th Edition
Ramez Elmasri, Shamkant Navathe
Apr 2006, Paperback, 1168 pages
ISBN13: 9780321415066
ISBN10: 032141506X

دانلود کتاب در ادامه مطلب

Download & Readmore


Description

Clear explanations of theory and design, broad coverage of models and real systems, and an up-to-date introduction to modern database technologies result in a leading introduction to database systems.

With fresh new problems and a new lab manual, students get more opportunities to practice the fundamentals of design and implementation. More real-world examples serve as engaging, practical illustrations of database concepts. The Fifth Edition maintains its coverage of the most popular database topics, including SQL, security, data mining, and contains a new chapter on web script programming for databases.

 

Contents

Part 1 - Introduction and Conceptual Modeling

Chapter 1 - Databases and Database Users

1.1 Introduction

1.2 An Example

1.3 Characteristics of the Database Approach

1.4 Actors on the Scene

1.5 Workers behind the Scene

1.6 Advantages of Using the DBMS Approach

1.7 A Brief History of Database Applications

1.8 When Not to Use a DBMS

1.9 Summary

Chapter 2 - Database System Concepts and Architecture

2.1 Data Models, Schemas, and Instances

2.2 Three-Schema Architecture and Data Independence

2.3 Database Languages and Interfaces

2.4 The Database System Environment

2.5 Centralized and Client/Server Architectures for DBMSs

2.6 Classification of Database Management Systems

2.7 Summary

Chapter 3 - Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model

3.1 Using High-Level Conceptual Data Models for Database Design

3.2 An Example Database Application

3.3 Entity Types, Entity Sets, Attributes, and Keys

3.4 Relationship Types, Relationship Sets, Roles, and Structural Constraints

3.5 Weak Entity Types

3.6 Refining the ER Design for the COMPANY Database

3.7 ER Diagrams, Naming Conventions, and Design Issues

3.8 Example of Other Notation: UML Class Diagrams

3.9 Relationship Types of Degree Higher Than Two

3.10 Summary

Chapter 4 - The Enhanced Entity-Relationship (EER) Model

4.1 Subclasses, Superclasses, and Inheritance

4.2 Specialization and Generalization

4.3 Constraints and Characteristics of Specialization and Generalization Hierarchies

4.4 Modelin of UNION Types Using Categories

4.5 An Example UNIVERSITY EER Schema, Design Choices, and Formal Definitions

4.6 Example of Other Notation: Representing Specialization and Generalization in UML Class Diagrams

4.7 Data Abstraction, Knowledge Representation, and Ontology Concepts

Part 2- Relational Model: Concepts, Constraints, Languages, Design, and Programming

Chapter 5 - The Relational Data Model and Relational Database Constraints

5.1 Relational Model Concepts

5.2 Relational Model Constraints and Relational Database Schemas

5.3 Update Operations, Tranactions, and Dealing with Constraint Violations

5.4 Summary

Chapter 6 - The Relational Algebra and Relational Calculus

6.1 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT

6.2 Relational Algebra Operations from Set Theory

6.3 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION

6.4 Additional Relational Operations

6.5 Examples of Queries in Relational Algebra

6.6 The Tuple Relational Calculus

6.7 The Domain Relational Calculus

6.8 Summary

Chapter 7 - Relational Database Design by ERand EER-to-Relational Mapping

7.1 Relational Database Design Using ER-to-Relational Mapping

7.2 Mapping EER Model Constructs to Relations

7.3 Summary

Chapter 8 - SQL-99: Schema Definition, Constraints, Queries, and Views

8.1 SQL Data Definition and Data Types

8.2 Specifying Constraints in SQL

8.3 Schema Change Statements in SQL

8.4 Basic Queries in SQL

8.5 More Complex SQL Queries

8.6 INSERT, DELETE, and UPDATE Statements in SQL

8.7 Specifying Constraints as Assertions and Triggers

8.8 Views (Virtual Tables) in SQL

8.9 Additional Features of SQL

8.10 Summary

Chapter 9 - Introduction to SQL Programming Techniques

9.1 Database Programming: Issues and Techniques

9.2 Embedded SQL, Dynamic SQL, and SQLJ

9.3 Database Programming with Function Calls: SQL/CLI and JDBC

9.4 Database Stored Procedures and SQL/PSM

9.5 Summary

Part 3 - Database Design Theory and Methodology

Chapter 10 - Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases

10.1 Informal Design Guidelines for Relation Schemas

10.2 Functional Dependencies

10.3 Normal Forms Based on Primary Keys

10.4 General Definitions of Second and Third Normal Forms

10.5 Boyce-Codd Normal Form

10.6 Summary

Chapter 11 - Relational Database Design Algorithms and Further Dependencies

11.1 Properties of Relational Decompositions

11.2 Algorithms for Relational Database Schema Design

11.3 Multivalued Dependencies and Fourth Normal Form

11.4 Join Dependencies and Fifth Normal Form

11.5 Inclusion Dependencies

11.6 Other Dependencies and Normal Forms

11.7 Summary

Chapter 12 - Practical Database Design Methodology and Use of UML Diagrams

12.1 The Role of Information Systems in Organizations

12.2 The Database Design and Implementation Process

12.3 Use of UML Diagrams As an Aid to Database Design Specification

12.4 Rational Rose, a UML-Based Design Tool

12.5 Automated Database Design Tools

12.6 Summary

Part 4 - Data Storage, Indexing, Query Processing, and Physical Design

Chapter 13 - Disk Storage, Basic File Structures, and Hashing

13.1 Introduction

13.2 Secondary Storage Devices

13.3 Buffering of Blocks

13.4 Placing File Records on Disk

13.5 Operations on Files

13.6 Files of Unordered Records (Heap Files)

13.7 Files of Ordered Records (Sorted Files)

13.8 Hashing Techniques

13.9 Other Primary File Organizations

13.10 Parallelizing Disk Access Using RAID Technology

13.11 New Storage Systems

13.12 Summary

Chapter 14 - Indexing Structures for Files

14.1 Types of Single-Level Ordered Indexes

14.2 Multilevel Indexes

14.3 Dynamic Multilevel Indexes Using B-Trees and B+-Trees

14.4 Indexes on Multiple Keys

14.5 Other Types of Indexes

14.6 Summary

Chapter 15 - Algorithms for Query Processing and Optimization

15.1 Translating SQL Queries into Relational Algebra

15.2 Algorithms for External Sorting

15.3 Algorithms for SELECT and JOIN Operations

15.4 Algorithms for PROJECT and SET Operations

15.5 Implementing Aggregate Operations and OUTER JOINS

15.6 Combining Operations Using Pipelining

15.7 Using Heuristics in Query Optimization

15.8 Using Selectivity and Cost Estimates in Query Optimization

15.9 Overview of Query Optimization in Oracle

15.10 Semantic Query Optimization

15.11 Summary

Chapter 16 - Physical Database Design and Tuning

16.1 Physical Database Design in Relational Databases

16.2 An Overview of Database Tuning in Relational Systems

16.3 Summary

Part 5 - Transaction Processing Concepts

Chapter 17 - Introduction to Transaction Processing Concepts and Theory

17.1 Introduction to Transaction Processing

17.2 Transaction and System Concepts

17.3 Desirable Properties of Transactions

17.4 Characterizing Schedules Based on Recoverability

17.5 Characterizing Schedules Based on Serializability

17.6 Transaction Support in SQL

17.7 Summary

Chapter 18 - Concurrency Control Techniques

18.1 Two-Phase Locking Techniques for Concurrency Control

18.2 Concurrency Control Based on Timestamp Ordering

18.3 Multiversion Concurrency Control Techniques

18.4 Validation (Optimistic) Concurrency Control Techniques

18.5 Granularity of Data Items and Multiple Granularity Locking

18.6 Using Locks for Concurrency Control in Indexes

18.7 Other Concurrency Control Issues

18.8 Summary

Chapter 19 - Database Recovery Techniques

19.1 Recovery Concepts

19.2 Recovery Techniques Based on Deferred Update

19.3 Recovery Techniques Based on Immediate Update

19.4 Shadow Paging

19.5 The ARIES Recovery Algorithm

19.6 Recovery in Multidatabase Systems

19.7 Database Backup and Recovery from Catastrophic Failures

19.8 Summary

Part 6 - Object and Object-Relational Databases

Chapter 20 - Concepts for Object Databases

20.1 Overview of Object-Oriented Concepts

20.2 Object Identity, Object Structure, and Type Constructors

20.3 Encapsulation of Operations, Methods, and Persistence

20.4 Type and Class Hierarchies and Inheritance

20.5 Complex Objects

20.6 Other Objected-Oriented Concepts

20.7 Summary

Chapter 21 Object Database Standards, Languages, and Design

21.1 Overview of the Object Model of ODMG

21.2 The Object Definition Language ODL

21.3 The Object Query Language OQL

21.4 Overview of the C++ Language Binding

21.5 Object Database Conceptual Design

21.6 Summary

Chapter 22 - Object-Relational and Extended-Relational Systems

22.1 Overview of SQL and Its Object-Relational Features

22.2 Evolution of Data Models and Current Trends of Database Technology

22.3 The Informix Universal Server

22.4 Object-Relational Features of Oracle 8

22.5 Implementation and Related Issues for Extended Type Systems

22.6 The Nested Relational Model

22.7 Summary

Part 7 - Further Topics: Security, Advanced Modeling, and Distribution

Chapter 23 - Database Security

23.1 Introduction to Database Security Issues

23.2 Discretionary Access Control Based on Granting and Revoking Privileges

23.3 Mandatory Access Control and Role-Based Access Control for Multilevel Security

23.4 Introduction to Statistical Database Security

23.5 Introduction to Flow Control

23.6 Encryption and Public Key Infrastructures

23.7 Privacy Issues and Preservation

23.8 Challenges of Database Security

23.9 Summary

Chapter 24 - Enhanced Data Models for Advanced Applications

24.1 Active Database Concepts and Triggers

24.2 Temporal Database Concepts

24.3 Spatial and Multimedia Databases

24.4 Introduction to Deductive Databases

24.5 Summary

Chapter 25 - Distributed Databases and Client-Server Architectures

25.1 Distributed Database Concepts

25.2 Data Fragmentation, Replication, and Allocation Techniques for Distributed Database Design

25.3 Types of Distributed Database Systems

25.4 Query Processing in Distributed Databases

25.5 Overview of Concurrency Control and Recovery in Distributed Databases

25.6 An Overview of 3-Tier Client-Server Architecture

25.7 Distributed Databases in Oracle

25.8 Summary

Part 8 - Emerging Technologies

Chapter 26 - Web Database Programming Using PHP

26.1 Structured, Semistructured, and Unstructured Data

26.2 A Simple PHP Example

26.3 Overview of Basic Features of PHP

26.4 Overview of PHP Database Programming

26.5 Summary

Chapter 27 - XML: Extensible Markup Language

27.1 XML Hierarchical (Tree) Data Model

27.2 XML Documents, DTD, and XML Schema

27.3 XML Documents and Databases

27.4 XML Querying

27.5 Summary

Chapter 28 - Data Mining Concepts

28.1 Overview of Data Mining Technology

28.2 Association Rules

28.3 Classification

28.4 Clustering

28.5 Approaches to Other Data Mining Problems

28.6 Applications of Data Mining

28.7 Commercial Data Mining Tools

28.8 Summary

Chapter 29 - Overview of Data Warehousing and OLAP

29.1 Introduction, Definitions, and Terminology

29.2 Characteristics of Data Warehouses

29.3 Data Modeling for Data Warehouses

29.4 Building a Data Warehouse

29.5 Typical Functionality of a Data Warehouse

29.6 Data Warehouse versus Views

29.7 Problems and Open Issues in Data Warehouses

29.8 Summary

Chapter 30 - Emerging Database Technologies and Applications

30.1 Mobile Databases

30.2 Multimedia Databases

30.3 Geographic Information Systems (GIS)

30.4 Genome Data Management

Appendix A Alternative Diagrammatic Notations for ER Models

Appendix B Parameters of Disks

Appendix C Overview of the QBE Language

C.1 Basic Retrievals in QBE

C.2 Grouping, Aggregation, and Database Modification in QBE

Appendix D Overview of the Hierarchical Data Model

(located on the Companion Website at http://www.aw.com/elmasri)

Appendix E Overview of the Network Data Model

(located on the Companion Website at http://www.aw.com/elmasri)

 

Description  Contents  Features  

Description

Clear explanations of theory and design, broad coverage of models and real systems, and an up-to-date introduction to modern database technologies result in a leading introduction to database systems.

With fresh new problems and a new lab manual, students get more opportunities to practice the fundamentals of design and implementation. More real-world examples serve as engaging, practical illustrations of database concepts. The Fifth Edition maintains its coverage of the most popular database topics, including SQL, security, data mining, and contains a new chapter on web script programming for databases.

 

top

Contents

Part 1 - Introduction and Conceptual Modeling

Chapter 1 - Databases and Database Users

1.1 Introduction

1.2 An Example

1.3 Characteristics of the Database Approach

1.4 Actors on the Scene

1.5 Workers behind the Scene

1.6 Advantages of Using the DBMS Approach

1.7 A Brief History of Database Applications

1.8 When Not to Use a DBMS

1.9 Summary

Chapter 2 - Database System Concepts and Architecture

2.1 Data Models, Schemas, and Instances

2.2 Three-Schema Architecture and Data Independence

2.3 Database Languages and Interfaces

2.4 The Database System Environment

2.5 Centralized and Client/Server Architectures for DBMSs

2.6 Classification of Database Management Systems

2.7 Summary

Chapter 3 - Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model

3.1 Using High-Level Conceptual Data Models for Database Design

3.2 An Example Database Application

3.3 Entity Types, Entity Sets, Attributes, and Keys

3.4 Relationship Types, Relationship Sets, Roles, and Structural Constraints

3.5 Weak Entity Types

3.6 Refining the ER Design for the COMPANY Database

3.7 ER Diagrams, Naming Conventions, and Design Issues

3.8 Example of Other Notation: UML Class Diagrams

3.9 Relationship Types of Degree Higher Than Two

3.10 Summary

Chapter 4 - The Enhanced Entity-Relationship (EER) Model

4.1 Subclasses, Superclasses, and Inheritance

4.2 Specialization and Generalization

4.3 Constraints and Characteristics of Specialization and Generalization Hierarchies

4.4 Modelin of UNION Types Using Categories

4.5 An Example UNIVERSITY EER Schema, Design Choices, and Formal Definitions

4.6 Example of Other Notation: Representing Specialization and Generalization in UML Class Diagrams

4.7 Data Abstraction, Knowledge Representation, and Ontology Concepts

Part 2- Relational Model: Concepts, Constraints, Languages, Design, and Programming

Chapter 5 - The Relational Data Model and Relational Database Constraints

5.1 Relational Model Concepts

5.2 Relational Model Constraints and Relational Database Schemas

5.3 Update Operations, Tranactions, and Dealing with Constraint Violations

5.4 Summary

Chapter 6 - The Relational Algebra and Relational Calculus

6.1 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT

6.2 Relational Algebra Operations from Set Theory

6.3 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION

6.4 Additional Relational Operations

6.5 Examples of Queries in Relational Algebra

6.6 The Tuple Relational Calculus

6.7 The Domain Relational Calculus

6.8 Summary

Chapter 7 - Relational Database Design by ERand EER-to-Relational Mapping

7.1 Relational Database Design Using ER-to-Relational Mapping

7.2 Mapping EER Model Constructs to Relations

7.3 Summary

Chapter 8 - SQL-99: Schema Definition, Constraints, Queries, and Views

8.1 SQL Data Definition and Data Types

8.2 Specifying Constraints in SQL

8.3 Schema Change Statements in SQL

8.4 Basic Queries in SQL

8.5 More Complex SQL Queries

8.6 INSERT, DELETE, and UPDATE Statements in SQL

8.7 Specifying Constraints as Assertions and Triggers

8.8 Views (Virtual Tables) in SQL

8.9 Additional Features of SQL

8.10 Summary

Chapter 9 - Introduction to SQL Programming Techniques

9.1 Database Programming: Issues and Techniques

9.2 Embedded SQL, Dynamic SQL, and SQLJ

9.3 Database Programming with Function Calls: SQL/CLI and JDBC

9.4 Database Stored Procedures and SQL/PSM

9.5 Summary

Part 3 - Database Design Theory and Methodology

Chapter 10 - Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases

10.1 Informal Design Guidelines for Relation Schemas

10.2 Functional Dependencies

10.3 Normal Forms Based on Primary Keys

10.4 General Definitions of Second and Third Normal Forms

10.5 Boyce-Codd Normal Form

10.6 Summary

Chapter 11 - Relational Database Design Algorithms and Further Dependencies

11.1 Properties of Relational Decompositions

11.2 Algorithms for Relational Database Schema Design

11.3 Multivalued Dependencies and Fourth Normal Form

11.4 Join Dependencies and Fifth Normal Form

11.5 Inclusion Dependencies

11.6 Other Dependencies and Normal Forms

11.7 Summary

Chapter 12 - Practical Database Design Methodology and Use of UML Diagrams

12.1 The Role of Information Systems in Organizations

12.2 The Database Design and Implementation Process

12.3 Use of UML Diagrams As an Aid to Database Design Specification

12.4 Rational Rose, a UML-Based Design Tool

12.5 Automated Database Design Tools

12.6 Summary

Part 4 - Data Storage, Indexing, Query Processing, and Physical Design

Chapter 13 - Disk Storage, Basic File Structures, and Hashing

13.1 Introduction

13.2 Secondary Storage Devices

13.3 Buffering of Blocks

13.4 Placing File Records on Disk

13.5 Operations on Files

13.6 Files of Unordered Records (Heap Files)

13.7 Files of Ordered Records (Sorted Files)

13.8 Hashing Techniques

13.9 Other Primary File Organizations

13.10 Parallelizing Disk Access Using RAID Technology

13.11 New Storage Systems

13.12 Summary

Chapter 14 - Indexing Structures for Files

14.1 Types of Single-Level Ordered Indexes

14.2 Multilevel Indexes

14.3 Dynamic Multilevel Indexes Using B-Trees and B+-Trees

14.4 Indexes on Multiple Keys

14.5 Other Types of Indexes

14.6 Summary

Chapter 15 - Algorithms for Query Processing and Optimization

15.1 Translating SQL Queries into Relational Algebra

15.2 Algorithms for External Sorting

15.3 Algorithms for SELECT and JOIN Operations

15.4 Algorithms for PROJECT and SET Operations

15.5 Implementing Aggregate Operations and OUTER JOINS

15.6 Combining Operations Using Pipelining

15.7 Using Heuristics in Query Optimization

15.8 Using Selectivity and Cost Estimates in Query Optimization

15.9 Overview of Query Optimization in Oracle

15.10 Semantic Query Optimization

15.11 Summary

Chapter 16 - Physical Database Design and Tuning

16.1 Physical Database Design in Relational Databases

16.2 An Overview of Database Tuning in Relational Systems

16.3 Summary

Part 5 - Transaction Processing Concepts

Chapter 17 - Introduction to Transaction Processing Concepts and Theory

17.1 Introduction to Transaction Processing

17.2 Transaction and System Concepts

17.3 Desirable Properties of Transactions

17.4 Characterizing Schedules Based on Recoverability

17.5 Characterizing Schedules Based on Serializability

17.6 Transaction Support in SQL

17.7 Summary

Chapter 18 - Concurrency Control Techniques

18.1 Two-Phase Locking Techniques for Concurrency Control

18.2 Concurrency Control Based on Timestamp Ordering

18.3 Multiversion Concurrency Control Techniques

18.4 Validation (Optimistic) Concurrency Control Techniques

18.5 Granularity of Data Items and Multiple Granularity Locking

18.6 Using Locks for Concurrency Control in Indexes

18.7 Other Concurrency Control Issues

18.8 Summary

Chapter 19 - Database Recovery Techniques

19.1 Recovery Concepts

19.2 Recovery Techniques Based on Deferred Update

19.3 Recovery Techniques Based on Immediate Update

19.4 Shadow Paging

19.5 The ARIES Recovery Algorithm

19.6 Recovery in Multidatabase Systems

19.7 Database Backup and Recovery from Catastrophic Failures

19.8 Summary

Part 6 - Object and Object-Relational Databases

Chapter 20 - Concepts for Object Databases

20.1 Overview of Object-Oriented Concepts

20.2 Object Identity, Object Structure, and Type Constructors

20.3 Encapsulation of Operations, Methods, and Persistence

20.4 Type and Class Hierarchies and Inheritance

20.5 Complex Objects

20.6 Other Objected-Oriented Concepts

20.7 Summary

Chapter 21 Object Database Standards, Languages, and Design

21.1 Overview of the Object Model of ODMG

21.2 The Object Definition Language ODL

21.3 The Object Query Language OQL

21.4 Overview of the C++ Language Binding

21.5 Object Database Conceptual Design

21.6 Summary

Chapter 22 - Object-Relational and Extended-Relational Systems

22.1 Overview of SQL and Its Object-Relational Features

22.2 Evolution of Data Models and Current Trends of Database Technology

22.3 The Informix Universal Server

22.4 Object-Relational Features of Oracle 8

22.5 Implementation and Related Issues for Extended Type Systems

22.6 The Nested Relational Model

22.7 Summary

Part 7 - Further Topics: Security, Advanced Modeling, and Distribution

Chapter 23 - Database Security

23.1 Introduction to Database Security Issues

23.2 Discretionary Access Control Based on Granting and Revoking Privileges

23.3 Mandatory Access Control and Role-Based Access Control for Multilevel Security

23.4 Introduction to Statistical Database Security

23.5 Introduction to Flow Control

23.6 Encryption and Public Key Infrastructures

23.7 Privacy Issues and Preservation

23.8 Challenges of Database Security

23.9 Summary

Chapter 24 - Enhanced Data Models for Advanced Applications

24.1 Active Database Concepts and Triggers

24.2 Temporal Database Concepts

24.3 Spatial and Multimedia Databases

24.4 Introduction to Deductive Databases

24.5 Summary

Chapter 25 - Distributed Databases and Client-Server Architectures

25.1 Distributed Database Concepts

25.2 Data Fragmentation, Replication, and Allocation Techniques for Distributed Database Design

25.3 Types of Distributed Database Systems

25.4 Query Processing in Distributed Databases

25.5 Overview of Concurrency Control and Recovery in Distributed Databases

25.6 An Overview of 3-Tier Client-Server Architecture

25.7 Distributed Databases in Oracle

25.8 Summary

Part 8 - Emerging Technologies

Chapter 26 - Web Database Programming Using PHP

26.1 Structured, Semistructured, and Unstructured Data

26.2 A Simple PHP Example

26.3 Overview of Basic Features of PHP

26.4 Overview of PHP Database Programming

26.5 Summary

Chapter 27 - XML: Extensible Markup Language

27.1 XML Hierarchical (Tree) Data Model

27.2 XML Documents, DTD, and XML Schema

27.3 XML Documents and Databases

27.4 XML Querying

27.5 Summary

Chapter 28 - Data Mining Concepts

28.1 Overview of Data Mining Technology

28.2 Association Rules

28.3 Classification

28.4 Clustering

28.5 Approaches to Other Data Mining Problems

28.6 Applications of Data Mining

28.7 Commercial Data Mining Tools

28.8 Summary

Chapter 29 - Overview of Data Warehousing and OLAP

29.1 Introduction, Definitions, and Terminology

29.2 Characteristics of Data Warehouses

29.3 Data Modeling for Data Warehouses

29.4 Building a Data Warehouse

29.5 Typical Functionality of a Data Warehouse

29.6 Data Warehouse versus Views

29.7 Problems and Open Issues in Data Warehouses

29.8 Summary

Chapter 30 - Emerging Database Technologies and Applications

30.1 Mobile Databases

30.2 Multimedia Databases

30.3 Geographic Information Systems (GIS)

30.4 Genome Data Management

Appendix A Alternative Diagrammatic Notations for ER Models

Appendix B Parameters of Disks

Appendix C Overview of the QBE Language

C.1 Basic Retrievals in QBE

C.2 Grouping, Aggregation, and Database Modification in QBE

Appendix D Overview of the Hierarchical Data Model

(located on the Companion Website at http://www.aw.com/elmasri)

Appendix E Overview of the Network Data Model

(located on the Companion Website at http://www.aw.com/elmasri)

 

 

Features

· This market-leading text serves as a valued reference for those who will interact with databases in future courses and careers. Renowned for its accessible, comprehensive coverage, it provides a solid introduction to database systems and applications.

· Extensive coverage includes:

o  Basic topics such as modeling, diagrams, relational algebra/calculus, SQL, normalization.

o  Advanced object database, mining, XML, and security.

o  Advanced modeling discussions in the areas of active, temporal, and spatial databases.

o  Physical database design and tuning.

o  Current database application areas of GIS, genome, and digital libraries.

o  The relational approach, including modeling, design, algebra and calculus, and query languages.

o  Both traditional ER model and UML in data modeling material.

· Gradiance, an online homework and tutorial system, helps students master database concepts. A complimentary subscription is offered when an access code is ordered packaged with a new copy of this textbook. Subscriptions may also be purchased online.  For more information, please visit www.gradiance.com

 

Download from rapidshare

کلمات کلیدی :data base و کلمات کلیدی :پایگاه داده ها