# آزمون_کارشناسی_ارشد

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 + پاسخنامه

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی   1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات 1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات 1103 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87 + پاسخنامه

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی   1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات 1102 مجموعه‌ علوم‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

معرفی مواد امتحانی و منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مواد امتحانیبر اساس برنامه سال گذشته آزمون سراسری، داوطلبان شرکت در آزمون سراسری تنها پاسخگوی سؤالات 6 درس از دروس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

مجموعه ای از تست های کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

این مجموعه شامل تعداد زیادی از تست های کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر سال های گذشته همراه پاسخ است . شامل تست هایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید

مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

ضرایب‌ گرایش ها به ترتیب دروس مواد امتحانی‌ رشته‌ امتحانی‌ کدرشته امتحانی‌ 1.مهندسی‌ شیمی‌-بیوتکنولوژی(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)2. مهندسی‌ داروسازیکلیه دروس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

منابع آزمون کارشناسی ارشد - دروس و ضرایب مهندسی کامپیوتر

ضرایب‌ گرایش ها به ترتیب دروس مواد امتحانی‌ رشته‌ امتحانی‌ کدرشته امتحانی‌ 1.معماری‌کامپیوتر(1, 2, 4, 2, 0, 0)2. هوش‌ مصنوعی(1, 2, 4, 0, 2, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

درصد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد

ردیف نام رشته   حاضران جلسه (نفر) تعداد پذیرش (نفر) درصد پذیرش میانگین نمره  پذیرفته شدگان میانگین معدل  پذیرفته شدگان 1 مجموعه مهندسی برق(7گرایش) 13617 1584 63/11 31/36 95/14 2 مهندسی صنایع- مهندسی صنایع 3783 206 45/5 03/52 20/15 3 مهندسی صنایع(2گرایش) 7031 376 35/5 45/42 13/14 4 مهندسی عمران- نقشه برداری(4گرایش) 660 88 33/13 53/45 84/14 5 مجموعه مهندسی عمران(12گرایش) 16010 1532 57/9 80/47 37/14 6 مجموعهمهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

کارنامه های آزمون کارشناسی ارشد

کارنامه تعدای از شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد اسفند 85 مهندسی برق مهندسی مکانیک مهندسی مکاترونیک مهندسی هوافضا اتوماسون و ابزار دقیق مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید