# مجموعه_کتاب

Books Catalogue Monthly News

The iPhone Developer's Cookbook: Building Applications with the iPhone 3.0 SDK (2nd Edition) (Addison Wesley, 2009, English)http://book.pdfchm.net/The-iPhone-Developers-Cookbook-Building-Applications-with-the-iPhone-3-0-SDK-2nd-Edition/9780321659576/Sacred Wells: A Study ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

Books Catalogue Monthly News

Essential Silverlight 3 (Addison Wesley, 2009, English)http://book.pdfchm.net/Essential-Silverlight-3/9780321554161/Evaluating Project Decisions: Case Studies in Software Engineering (Addison Wesley, 2009, English)http://book.pdfchm.net/Evaluating-Project-Decisions-Case-Studies-in-Software-Engineering/9780321544568/Growing Object-Oriented Software, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

دانلود کتابهای رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور بصورت پاورپوینت (powerpoint)

معماری کامپیوتر / عسگری / دانلود کتاب معماری کامپیوتر / پور محقق / دانلود کتاب مهندسی نرم افزار 1 / ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مجموعه کتاب و مقاله

  Books 1  آموزش نرم افزار 3D Max 1.70 MB دانلود  2 ۲۱ تابع کارآمد API برای استفاده در ویژوال بیسیک  153 KB دانلود  3 ریزپردازنده ۸۰۸۶ 2.98 MB دانلود 4 تاثیر شی گرایی بر محصولات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید